Måste man anmäla sig till nästa termin om man redan går i träning?

Nej man är automatiskt anmäld till nästa termin om man ej säger ifrån senast 10/12.

 

Vid vilken ålder kan man börja träna?

Det beror lite på mognad hos barnet, men vid ca 3,5 till 4 år har barnet oftast nått den mognad som krävs för att det skall bli roligt för barnet.

 

Jag vet inte om jag skall välja boll eller gymnastikinriktning.

När man är 3-4 år är det inte så stor skillnad mellan boll eller gymnastikinriktning, men ju äldre barnen blir så blir det succesivt större skillnad.

 

Får man prova på någon gång innan man bestämmer sig.

Nej, då det skulle bli rörigt i grupperna om man kom och gick som man ville.

Vi vet av erfarenhet att om man går några gånger brukar de allra flesta komma med och tycka det är roligt.

Vi vill inte heller fylla på med andra barn under terminens gång.

Man betalar för hela terminen även om man ångrar sig.