Cheerleading Hösten 2024

För barn 8-13 år

Start vecka 37

                               

 

Cheerleading är från början en amerikansk idrott som nu växer fort även i Sverige. Cheerleading består av 5 huvudmoment; gymnastik, hopp, dans, bygg och akrobatik, som genomförs i ett program till musik. 

Vi tränar motorik, koordination, kropps och rumsuppfattning på ett roligt och lekfullt sätt.

gymnastik, hopp, dans, bygg och akrobatik, som genomförs i ett program till musik.  Du delas in i grupper efter ålder.

 

All verksamhet leds av ledare som själva tränar cheerleading.

Barnen är försäkrade via Pensum.

 

Start Vecka 37-2024 Kostnad per termin; 1095:-

 

Sista anmälningsdag: Ju tidigare du anmäler dig desto större möjlighet att du får den dag och tid du önskar. Dock senast 12/9

 

Besked om och när du kommit med, meddelar vi senast 14/9

 

Plats: Kungsklippeskolan, Hörningsnässkolan, och Juringe Skola.

.