HIGK:s Styrelse

Milicia Jocic ordf.

Roland Lycking Kassör

Rafia Ismail sekreterare

 

Valberedning

Julia Skoglund

Madeleine Engström

 

Träningskommittè/Juniorkommittè

David Hallberg
Simon Norman
Sanna Tynnestam
Linnea Kröckel
Elin Järlemo
Viktor Persson
Lovisa Lagerqvist

Syftet med Träningskommittè/Juniorkommittè.

  • Stärka klubbkänslan, genom fler sociala aktiviteter för klubbens medlemmar.
  • Utveckla träningen
  • Utveckla föreningen
  • Allmänt bollplank och support till kansliet i frågor kopplat till klubbens juniorer och träningsverksamhet.
  • Sätta kriterier för och tillsammans med tränarna utse årets ledare.

 

Stadgar

Protokoll Årsmöte 2020

 

 

Postadress: Box 20, 146 21 Tullinge
Telefon: 076-193 64 55
E-post huddingeigk@hotmail.com
Hemsida: huddingeigk.se
Plusgiro: 168 29 94-7
Organisationsnummer: 802432-5113
Föreningsnummer: 40025-19